Spotlight

Chăm sóc mắt Kính thuốc

Tròng Kính Chống Tăng Độ – Sự Tiến Bộ Của Công Nghệ Bảo Vệ Tầm

1. Công Nghệ Sản Xuất Progressive Tròng kính chống tăng độ là một sản phẩm của sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ sản xuất kính. Các quy trình chế tạo hiện đại giúp tạo ra tròng kính với độ chính xác.

Xem

Bản tin tuần này

Chăm sóc mắt Kính thuốc

Tròng Kính Chống Tăng Độ – Sự Tiến Bộ Của Công Nghệ Bảo Vệ Tầm

1. Công Nghệ Sản Xuất Progressive Tròng kính chống tăng độ là một sản phẩm của sự tiến bộ đáng kể trong công.

Xem thêm
Chăm sóc mắt Kính thuốc

Kính chặn ánh sáng xanh?

Kính chặn ánh sáng xanh là kính có khả năng chặn một số ánh sáng xanh năng lượng cao phát.

Xem thêm
Kính thuốc

7 cách chọn tròng kính cận bảo vệ mắt hoàn hảo?

Chọn tròng kính cận cũng quan trọng không kém lựa chọn khung gọng kính (với khung gọng kính thể hiện.

Xem thêm
Chăm sóc mắt Kính thuốc Thị lực trẻ em

Làm sao để phát hiện sớm cận thị?

Câu hỏi: Chào bác sỹ! Bé nhà em năm nay 10 tuổi. Thời gian gần đây bé không nhìn rõ.

Xem thêm

Đăng ký nhận bài viết mới

Chúng tôi gửi bài viết mỗi khi website cập nhật bài viêt mới