cườm nước
Chăm sóc mắt

Tăng nhãn áp – cườm nước

Bệnh tăng nhãn áp Bên trong mắt là hai khoang chứa đầy chất dịch. Dịch nội nhãn, hay thủy dịch, chịu trách nhiệm duy trì lượng áp lực chính xác bên trong mắt, giúp giữ nguyên hình dạng của mắt. Chất lỏng này trong suốt, nằm ở phía trước, hoặc khoang phía trước của mắt. […]

Read More